Maaien van parken

Voor het maaien van parken, campings en sportvelden heeft PERFECT – Van Wamel een uitgekiend leveringsprogramma dat zowel klepelmaaiers als cirkelmaaiers omvat.

Klepelmaaiers en cirkelmaaiers

Dankzij de versterkte bouwwijze van zowel de cirkelmaaiers als de klepelmaaiers is een keuze voor PERFECT een keuze voor een bewuste investering in een kwaliteitsproduct met een langere levensduur, lagere afschrijvingskosten en minder onderhoud.

De 0,9 kg zware PERFECT klepels garanderen een excellente versnippering en een zeer egaal maaibeeld.

Menu